Soal PTS SMP Kelas 7 Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik & Hindu Semester 2 K13 Tahun 2022

Soal PTS/UTS Kelas 7 Pendidikan Agama Islam Semester 2 - Penilaian Tengah Semester / PTS merupakan bentuk penilaian hasil belajar Peserta Didik selama setengah semester, baik semester gasal maupun semester genap. Selain PTS, bentuk penilaian lainnya adalah Penilaian Ulangan Harian, Penugasan, dan Penilaian Akhir Semester.

Berikut ini merupakan contoh Soal PTS Pendidikan Agama Islam Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022. Peserta Didik dapat menggunakan soal ini sebagai bahan tambahan untuk belajar sebelum menghadapi PTS. Selain itu, Guru juga dapat memanfaatkan contoh soal ini sebagai referensi dalam menyusun soal PTS yang akan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
Soal PTS SMP Kelas 7 Pendidikan Agama Islam Semester 2 K13 2021/20221. Malaikat adalah makhluk Allah diciptakan oleh Allah untuk...
a. Membantu tugas-tugas Allah
b. Membantu tugas manusia
c. Melaksanakan tugas dari Allah
d. Menjadi partner hidup manusia


2. Di bawah ini yang tidak termasuk nama malaikat Jibril adalah...
a. Ruhul Amin
b. Zabaniah
c. Ruhul Qudus
d. Namus


3. Malaikat Malik juga mempunyai nama...
a. Zabaniah
b. Asbath
c. Satariyah
d. Zurbaniyah


4. Di antara nama malaikat di bawah ini, yang bertugas untuk membagi rizki kepada semua makhluk adalah...
a. Malik
b. Mikail
c. Israfil
d. ‘Izrail


5. Di antara nama malaikat di bawah ini, yang bertugas untuk meniup sangkakala adalah...
a. Munkar
b. Nakir
c. Israfil
d. ‘Izrail


6. Perhtikan ayat berikut !


Isi kandungan ayat tersebut menerangkan...
a. Adanya Jin
b. Adanya Malaikat
c. Adanya Manusia
d. Adanya makhluk Allah


7. Perhatikanlah ayat berikut !


Isi kandungan ayat tersebut adalah bahwa yang namanya kebaikan adalah beriman kepada...
a. Beriman kepada Allah, malaikat, Kitab, para nabi dan hari akhir
b. Beriman kepada Allah, Kitab, malaikat, Kitab, para nabi dan hari akhir
c. Beriman kepada Allah, para nabi para nabi, malaikat, Kitab, dan hari akhir
d. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, Kitab, dan para nabi


8. Perhatikanlah potongan ayat berikut !


Menrut potongan ayat tersebut, malaikat mempunyai sifat...
a. Tidak pernah sombong
b. Selalu bertasbih siang dan malam
c. Tidak pernah ingkar
d. Tidak berjenis kelamin


9. Perhatikanlah ayat berikut !


Isi kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk yang mempunyai sifat...
a. Tidak pernah sombong
b. Selalu bertasbih siang dan malam
c. Tidak pernah ingkar
d. Tidak berjenis kelamin


10. Perhatikat ayat berikut !


Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat mempunyai sifat...
a. Selalu taat
b. Selal bertasbih
c. Tidak pernah sombong
d. Tidak bernafsu


11. Perhtikan pernyataan berikut !
A. Dapat menjelma
B. Selalu menolong orang yang kesusahan
C. Tidak mempunyai selera terhadap lain jenis
D. Diciptakan dari api
E. Makan dan minum
F. Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan
G. Tidak mempunyaI nafsu

Di antara pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk sifat malaikat adalah...
a. A B C D
b. B C E F
c. A D F G
d. C E F G


12. Di antara makhluk-makhluk Allah diciptakan mempunyai perbedaan sifat, namun juga ada kesamaannya. Adapun kesamaan sifat antara jin dan manusia adalah...
a. Sama-sama diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi
b. Sama-sama diciptakan untu beribadah
c. Sam-sama diciptakan dengan bahan dari saripati Tanah
d. Sama-sama diciptakan berpedoman Al-Qurán


13. Di antara perilaku-perilaku di bawah ini, yang mencerminkan iman kepada malaikat Jibril adalah...
a. Jono selalu memperhatikan tindakannya agar tidak jatuh pada maksiyat
b. Jalu selalu membawa Al-Qur’an kemana saja pergi, karena Al-Qur’an harus menyatu dengan jiwanya
c. Joni selalu membaca Al fatehah ketika akan mengerjakan pekerjaan yang sangat penting lagi beresiko
d. Johan senang mendengarkan kajian-kajian Al- Qur’an di AD TV bersama Prof. Dr. Yunahar Ilyas M.Ag.


14. Di antara perilaku-perilaku di bawah ini yang mencerminkan iman kepada malaikat Mikail adalah...
a. Rajin membaca Al-Qur’an setiap harinya
b. Muslih Rajin bekerja di sawah
c. Umar hidupnya sangat tawadlu
d. Siti tidak senang berbelanja di mall


15. Perhatikan perilaku-perilaku berikut !
A. Pak Umar selalu mensyukuri nikmat Allah, berapapun besarnya
B. Amidan selalu berusaha untuk berbuat sebaik mungkin, sesuai dengan tuntunan Islam
C. Hasan selalu mencari ilmu, walaupun sampai tengah malam.
D. Aminah selalu menghindari perilaku yang buruk dalam pergaulannya
E. Astuti selalu berdoá agar diselamatkan dari beratnya hari kiamat
F. Asmuni rajin beribadah, baik yang wajib maupun sunah.

Di antara pernyataan-pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Israfil adalah...
a. A B C D
b. A B E F
c. B D C F
d. C D E F


Contoh Soal PTS SMP Kelas 7 Pendidikan Agama Islam Semester 2 K13 2021/2022 di atas dapat di Download Disini.

Contoh Soal PTS SMP Kelas 7 Pendidikan Agama Hindu Semester 2 K13 2021/2022 Download Disini.

Contoh Soal PTS SMP Kelas 7 Pendidikan Agama Kristen Semester 2 K13 2021/2022 Download Disini.

Contoh Soal PTS SMP Kelas 7 Pendidikan Agama Katolik Semester 2 K 13 2021/2022 Download Disini.

Demikian informasi tentang Soal PTS SMP Kelas 7 Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik & Hindu Semester 2 K13 2021/2022 yang bisa Sinau-Thewe.com bagikan, semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Soal PTS SMP Kelas 7 Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik & Hindu Semester 2 K13 Tahun 2022"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel